Nederland is toch al heel goed bezig met duurzaamheid en het verminderen van de CO2-uitstoot?

  • Nederland schakelt langzamer over op groene energie dan veel andere landen.
  • Er zijn weinig EU-landen die zóveel uitstoten en zó langzaam vergroenen.

De hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt bij het verbranden van verschillende fossiele brandstoffen verschilt. De meest bekende fossiele brandstoffen in Nederland zijn (op volgorde van toenemende uitstoot): aardgas, aardolie en steenkool. Er zijn ook manieren om energie op te wekken waarbij (netto) geen broeikasgassen vrijkomen. In Nederland zijn dat vooral windenergie, zonne-energie, kernenergie en de verbranding van biomassa. Klik op de namen van die laatste twee technieken voor extra toelichting.

Anno 2019 waren windenergie, zonne-energie, kernenergie en de verbranding van biomassa samen goed voor nog geen 10% van alle verbruikte energie in Nederland (elektriciteit, verwarming & transport). Dat is een lager percentage dan vrijwel alle anderen landen in de Europese Unie, en ook lager dan o.a. de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en India.

Vertaald naar CO2-uitstoot doet Nederland het niet veel beter. Pas sinds ongeveer 2000 neemt onze landelijke CO2-uitstoot langzamerhand af. Zó langzaam, dat de rechter in 2015 oordeelde dat de rijksoverheid verplicht was om in 2020 een 25% reductie t.o.v. 1990 te bewerkstelligen onder haar eigen wetten en verdragen. De staat ging in beroep, maar deze uitspraak werd in 2018 bevestigd door het gerechtshof en in 2019 door de Hoge Raad in de bekende Urgenda-zaken.

Anno 2019 zat Nederland pas op -18,2% uitstoot. Uiteindelijk werd het 2020-doel uitsluitend gehaald door de coronapandemie, maar die daling is niet blijvend. De huidige regeringsplannen zijn tevens onvoldoende om het EU-doel van 55% reductie anno 2030 te halen.

Internationaal vergelijken gaat het beste als je CO2-uitstoot per persoon (p.p.) gebruikt, om zo rekening te houden met verschillen in bevolking. Hieronder zie je voor alle EU-lidstaten de CO2-uitstoot p.p. in 1990 en 2019. Groene stroken duiden op een grotere procentuele afname dan Nederland en gele stroken op een kleinere procentuele afname dan Nederland. Er zijn weinig EU-landen die én zoveel CO2 uitstoten per persoon en zó langzaam vergroenen als Nederland. Dat is niet het gevolg van beperkte middelen, maar van laks beleid.

MEER WETEN?
Energy mix (Ritchie et al., 2022)
Hoge Raad geeft Urgenda gelijk, overheid moet meer doen tegen broeikasgassen (Trouw, 2019)
Na ‘succesjaar’ mist Nederland opnieuw Urgenda-doel, uitstoot broeikasgassen 2,1 procent hoger (Stultiens, 2022)
The PRIMAP-hist national historical emissions time series (Gütschow et al., 2021)
Welke sectoren stoten broeikasgassen uit? (CBS, 2022)
Klimaat- en energieverkenning (PBL, 2021)
World Population Growth (Roser et al., 2019)