Waarom zou ons kikkerlandje het voortouw moeten nemen bij het voorkomen van extreme klimaatverandering?

  • De gemiddelde Nederlander stoot veel meer CO2 uit dan iemand uit een ontwikkelingsland.
  • Nederland heeft zijn huidige rijkdom en veiligheid te danken aan onze enorme historische uitstoot.
  • Nederland heeft veel baat bij het afremmen van klimaatverandering. 

We lopen een paar grafieken door – gerangschikt van het beeld dat klimaatsceptische politici graag schetsen, naar een meer representatieve weergave. Allereerst: de CO2-uitstoot in 2019, uitgesplitst naar de gebieden van herkomst. Opgelet: bij de onderstaande cijfers zijn internationaal vervoer en uitstoot door het verlies van organische koolstof niet meegenomen.

Het is makkelijk om die grafiek te bekijken en te zeggen dat de Europese Unie geen serieuze rol speelt bij klimaatverandering. Laten we dezelfde cijfers echter eens uitsplitsen per hoofd van de bevolking.

Natuurlijk krijg je een vertekend beeld als je China, met 1,4 miljard mensen, in absolute uitstoot vergelijkt met Europa, met slechts 0,5 miljard mensen (of met Nederland, 0,017 miljard mensen). Vergeet ook niet dat bij deze cijfers niet gecorrigeerd wordt voor het feit dat het Westen CO2-uitstoot ‘uitbesteedt’ naar lagelonenlanden door onze grootschalige import van goederen. Als je wil weten hoe Nederland zich verhoudt tot de rest van de EU, klik dan HIER. En daar houdt het niet bij op. Laten we de uitstoot per gebied eens bekijken door de jaren heen.

Het Westen is al veel langer bezig met het grootschalig verbranden van fossiele energie, en dat hebben wij gebruikt om een grote voorsprong te bouwen op de rest van de wereld qua welvaart. Dat gigantische verschil zie je misschien wel het best terug in de individuele CO2-erfenis per regio, berekend door de totale historische uitstoot van een regio te delen door de huidige bevolking ervan.

Ja, iedereen moet zijn steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering, óók China. En het is ook niet de ‘schuld’ van de huidige generatie Nederlanders dat er zoveel CO2-uitstoot in ons verleden ligt. Maar we moeten wel onder ogen komen dat onze hoge kwaliteit van leven berust op een enorm deel van alle CO2 die ooit uitgestoten is, terwijl er grote delen van de wereldbevolking zijn die dat geluk niet gehad hebben. Dus, is het eerlijk om als Nederlander de vinger naar China te wijzen? Oordeel zelf…

MEER WETEN?
The PRIMAP-hist national historical emissions time series (Gütschow et al., 2021)
World Population Growth (Roser et al., 2019)