Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering?

Iedere consument heeft macht. Zoals we elders op stoftotnadenken.nu uitleggen, is de continue stroom van fossiele en organische koolstof naar de atmosfeer dé drijfveer achter het versterkte broeikaseffect. Als consument kunnen we dat proces afremmen via recycling en ‘consuminderen’.

Dat betekent niet dat ’s winterse verwarming, zonnige vakanties en nieuwe kleding verboden zijn! Het betekent wel dat je stilstaat bij de klimaatkosten ervan. Dan kan je eenvoudig zelf een losjes, denkbeeldig koolstofbudget hanteren, waarbij je zelf bepaalt welke uitgaves en bezuinigingen passen bij jouw behoeftes en geluksbronnen. Hecht je bijvoorbeeld veel waarde aan barbecues? Compenseer dan daarvoor door je consumptie van dierlijke producten op andere momenten flink terug te schroeven. En wanneer je dan eens flink uitpakt, geniet er dan ook éxtra van!

Iedere burger heeft macht. Verandering hoeft niet van bovenaf te komen. Een systeem bestaat immers uit losse onderdelen! Dat kan heel eenvoudig zijn: onderteken petities, kijk kritisch naar verzekeraars en banken, word lid van een klimaatorganisatie. Het kan ook proactief zijn: woon informatieavonden of demonstraties bij, ga het gesprek aan met anderen, doe aan guerrilla gardening met inheemse flora. Essentieel is dat je actie voert op een manier die ook voor jou vol te houden is. Wat zijn jouw passies, interesses en vaardigheden? En hoe kan je die inzetten voor het klimaat?

Groen Huiswerk is een online platform dat de drempel voor zulke klimaatactie probeert te verlagen. Hun website biedt niet alleen testjes die je kan gebruiken om van start te gaan, maar ook een schatkist aan doorverwijzingen naar maatschappelijke organisaties en interessante podcasts. De initiatiefnemers, Emma Zuiderveen en Oscar Donck, stonden tevens aan de wieg van stoftotnadenken.nu. Klik op de onderstaande box om naar Groen Huiswerk te gaan!

Dus, hoe ziet die klimaatneutrale maatschappij eruit? Hieronder staan enkele essentiële peilers voor de transitie naar een groene samenleving.

  • Het enige complete antwoord op de vraag ‘wie is verantwoordelijke voor klimaatverandering?‘ is ‘iedereen’. Te vaak wordt het debat, zowel in Nederland als internationaal, gegijzeld door het wijzen naar anderen. Zulk whataboutism werkt contraproductief. Uiteindelijk moet íedereen zich inspannen om het klimaatdossier op te lossen.
  • Er is geen plaats voor fossiele energiebronnen in een duurzame wereld. Het landelijke elektriciteitsnet moet zo snel mogelijk voor 100% overstappen naar CO2-neutrale energiebronnen. Dat vergt ook samenwerking met buurlanden om hun sterktes optimaal te benutten en elkaars zwaktes te overwinnen.
  • Energie die nu decentraal wordt opgewekt (motoren van voertuigen, cv-ketels), moet zoveel mogelijk worden aangesloten op het stroomnet of overschakelen naar niet-fossiele energiebronnen zoals waterstof. Voor de sectoren waarvoor dat nog niet goed mogelijk is (zware industrie, intercontinentaal vervoer), geldt dat het gebruik ervan verminderd moet worden. De resterende CO2-uitstoot ervan moet zoveel mogelijk opgevangen en gecompenseerd worden.
  • Biodiversiteit moet beschermd worden. Sommige ecosystemen zijn onmisbaar in het tegengaan van klimaatverandering, waaronder de veenmoerassen in Nederland, terwijl andere biotopen, zoals de mangrovewouden op Bonaire, juist de impact ervan kunnen verzachten. Stedelijk groen kan het ontstaan van hitte-eilanden voorkomen en de afvoer van regenwater versnellen.
  • Voorkomen is beter dan genezen: nieuwe infrastructuur moet klimaatneutraal en -bestendig zijn. Woonwijken die anno 2023 gebouwd worden met gasboilers, zonder OV-aansluitingen en met versteende tuinen? Dat valt gewoon niet meer te verdedigen.

Als individu kan je je steentje bijdragen, maar samen staan we pas écht sterk. De overheid, zowel op landelijk als op lokaal niveau, moet ook meewerken aan deze reusachtige uitdaging. Soms voelt het alsof het uitbrengen van je stem tijdens de verkiezingen niets uithaalt, maar laat je niet ontmoedigen! Dat gevoel van onvermogen is namelijk precies waar de grote vervuilers op uit zijn. Laat bij de verkiezingen in 2023 aan de beleidsmakers merken dat de wens voor een groene toekomst breedgedragen is. Check ook de missie van stoftotnadenken.nu: Niet sexy, wel belangrijk.